קבוצת הורוביץ תורמת לקהילה כחלק ממחויבותה העמוקה לנושא האחריות החברתית והסביבתית.

מדי שנה מרחיבה הקבוצה את פעילותה בתחום קשרי קהילה, תוך הדגשת מחויבותה לדורות הבאים על-ידי קידומם של פרויקטים המקדמים חינוך ערכי וסביבתי, לצד הפעילות השוטפת של תמיכה כספית בפרויקטים חברתיים ופעילויות תרומה לקהילה ורווחה.

מעבר להשקעה כספית, הקבוצה מעודדת את עובדיה לקחת חלק בפעילויות של שירות לקהילה, ובמהלך השנים האחרונות הושקעו שעות התנדבות רבות של מנהלי ועובדי החברה לפעילויות אלו.