מתעניינים לגביי רכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה? יש לוודא שקבוצת הרכישה עובדת עם חברת פיקוח אשר מלווה את הרוכשים אל מול בעלי המקצוע והרשויות (דואגים לקבלת היתרי בנייה, דואגים להעברת כספים לקבלן בהתאם להתקדמות הבנייה ומפקחים על עבודת הקבלן והיועצים)